Hướng Dẫn Tải IOS

Tải Vua Hiệp Khách(Đã Cài TestFlight)
Tải TestFlight** Lưu Ý **

- Sử Dụng Trình Duyệt "Safari" Để Tải Game

- Sau Khi Tải Xong Sẽ Hiện Game Tại Màn Hình Chính Điện Thoại


HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT ỨNG DỤNG

Bước 1: Cài Đặt TestFlight Nhấn vào đây để tải

Bước 2: Nhấn vào https://testflight.apple.com/join/zRwjTGB3 trên thiết bị IOS của bạn. Chọn Start Testing.

Bước 3: Nhấn vào Chấp Nhận.

Bước 4: Nhấn vào Cài Đặt và đợi kết quả.
© 2021 - Được Thực Hiện Bởi BQT Vua Hiệp Khách HGVN

https://vuahiepkhach.net